Siracusa, 287 a.C. circa – Siracusa, 212 a.C.

 

Tomba di archimede